Rockwayn kuukausiarvontojen säännöt: 

- Arvontoihin osallistuminen on maksutonta.
- Arvontoihin voi osallistua ainoastaan jättämällä yhteystietonsa siihen tarkoitetulla Rockwayn kuukausiarvontojen sivustolla.
- Arvonnat suoritetaan aina kilpailukuukauden päättymisen jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä klo 15:00.
- Kunkin kuukausiarvonnan osallistumisaika alkaa kyseisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä klo 12:00 ja päättyy kuukauden viimeisenä päivänä klo 23:59.
- Jokaisen arvonnan voi voittaa vain yksi henkilö.
- Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen arvontaan osallistuessaan antamilla yhteystiedoilla viikon sisällä arvonnasta, arvotaan tilalle uusi voittaja.
- Jos arvontaa ei jostain syystä voida suorittaa sille ennalta määrättynä aikana, toteutetaan arvonta myöhemmin Rockway Oy:n sopivaksi katsomana aikana.
- Arvontaan voi osallistua vain omalla nimellään ja ajantasaisilla yhteystiedoillaan.
- Arvontoihin ei saa osallistua ohjelmallisesti esimerkiksi ns. bottien avulla. 
- Arvontoihin osallistuvat hyväksyvät arvontojen säännöt.
- Arvontoihin eivät voi osallistua Rockwayn työntekijät, eivätkä heidän perheenjäsenensä.
- Palkintoja ei voi lunastaa rahana.
- Arvontoihin voivat osallistua vain Suomessa asuvat henkilöt.
- Arvontojen järjestäjällä on oikeus estää arvonnan sääntöjä rikkovien käyttäjien osallistuminen arvontaan.
- Palkinnot toimitetaan Suomessa asuville voittajille arvonnan järjestäjän kustannuksella myöhemmin sovittavalla tavalla.
- Kuukausiarvonnat järjestää Rockway Oy, Ilmalankatu 2A, 00240 Helsinki,  tel. 045 7731 1111 yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

 

Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä. Lue lisää Rockwayn tietosuojasta osoitteesta: https://www.rockway.fi/kayttoehdot/